Spejarscoutmöten hösten 2016

Hösten 2016 har spejarscouterna i regel möten på torsdagar 17:30-19:00. Om det är något annorlunda eller avvikande tider så meddelas det på förhand!

Vi har kvällsseglatser de första veckorna, eller så länge vädret tillåter. Då träffas vi på NJK, Björkholmen. Kläder enligt väder! Noggrannare program för hösten kommer så småningom.

Lisa Gerkman är spejarscouternas lots och har du frågor är det bara att kontakta henne: lisa.gerkman(ät)vikingaflickorna.fi

ÅRSMÖTESKALLELSE

årsmöte – kallelse till årsmöte – kallelse till årsmöte – kallelse till 

 

samtliga medlemmar i

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f

sammankallas till stadgeenligt

årsmöte

fredagen den 11 mars 2016 kl. 18.00

på kårlokalen på Kajanusgatan 5

Hjärtligt välkommen!

 

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2015
 7. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser
 8. Fastställande av bokslutet för år 2015
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
 10. Godkännande av verksamhetsplan för år 2016
 11. Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2016
 12. Val av styrelse för år 2016
 13. Val av två revisorer och två inventeringsmän samt deras suppleanter
 14. Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande

Äventyrsscouterna: UTFÄRDSDAG

Söndagen den 28.2 ordnas en utfärdsdag för äventyrsscouterna då de får undersöka sin hemstad och Finlands huvudstad. Dagen börjar med träff på Kårlokalen (Kajanusgatan 5) klockan 9.30 och avslutas kl 15.15 vid Kiasmas huvudingång.

Dagen består av program både inom- och utomhus med besök till bland annat till Kiasma samt tävlingar i scoutfärdigheter.

Med dig skall du ha:
– scouthalsduk

– kläder efter väder (mössa, vantar, utebyxor, regn och vindtät jacka, varm tröja…)

– matsäck så att du klarar dig hela dagen

– en fylld vattenflaska

– en kopp att dricka ur

– penna

– sittunderlag

Anmälning av föräldrarna per mejl till Dani: daniela.wollsten@vikingaflickorna.fi
Modell:
”barnets namn” anmäles på äventyrsscouternas utflyktsdag Helsingfors 28.2.
Målsmans telefonnummer
Målsnamns namn

 

vill du delta i verksamheten?

Är du förälder till en Vikingaflicka, själv gammal Vikingaflicka eller har du kanske annars bara funderat på att delta i barn- och ungomsverksamhet? Här har du din chans!

Kåren söker pålitliga och ivriga vuxna personer, som har intresse av att delta i verksamheten på sätt eller annat. Fyll i frågeformuläret och anmäl ditt intresse.

Lenk till intressanmälan