Scouting i Finland

Alla scouter i Finland hör till Finlands Scouter (FS). Allt som allt är vi ca 50 000 och bor i hela landet. Finlands Scouter repesenterar oss utomlands, utvecklar scoutprogrammet, utvecklar scoututbildningar, ger ut tidningen Partio och mycket, mycket mer.

De svenskspråkiga scouterna hör dessutom till Finlands Svenska Scouter (FiSSc). För den enskilda scouten kommer FiSSc nära främst via olika evenemang och via tidningen Scoutposten. Håll ögonen och öronen öppna och anmäl dig nästa gång ett lämpligt evenemang dyker upp.