Scoutordlista

BPB-P [bii-pii]
Robert Baden Powell, senare adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell, grundade scoutrörelsen och var världsscoutchef för pojkscouterna.

Bredskär (”Bräscha”)
Holme i Porkala skärgård där vi haft sommarläger tillsammans med Vikingarna sedan 60-talet. En kär holme där allt, köket, vu-byn, patrullbyn osv, har sin givna plats.

Explorerscout
15-17 år gammal scout

FiSSc
Finlands Svenska Scouter rf. Paraplyorganisation för de svenskspråkiga kårerna i Finland, hör till FS. FiSSc ger ut tidningen Scoutposten. De ordnar även kurser och evenemang.

FKK
Förstärkta kårkvarteret, alla kårens ledare. Samlas till möte ca en gång i månaden.

FS (SP)
Finlands Scouter – Suomen Partiolaiset ry. Huvudorganisationen för scouting i Finland. De ger ut tidningen Partio.

Förläggning
En par dagars utfärd där övernattning vanligtvis sker i stuga.

Hajk
Kortare utfärd med övernattning i t.ex. vindskydd.

Halvplutontält (”HP-tält”)
Ett tält för 15-20 personer. Tältet kan även ha en kamin.

HESS
Helsingfors Svenska Scouter.  Oganisation för de svenskspråkiga kårerna i Helsingfors. En länk mellan Helsingforskårerna för att göra samarbetet lättare. Har en egen styrelse. HESS ordnar kurser och tävlingar där kårerna kan delta.

KK
Kårkvarteret, kårens styrelse. 8 medlemmar.

Knop
En typ av (sjömans)knut.

Kår
Lokal förening där scouten är medlem

Kårchef
Scoutledare som leder kåren.

Lägerdop
Enligt tradition blir de scouter som deltar i sitt första scoutläger lägerdöpta. Lekfull invigning till lägerlivet.

Lärkans
Utfärdsstuga i Noux som ägs av scoutkårerna i Helsingfors.

Nattmanöver
Kort och lekfull tävling patrullerna emellan. Tävlingen sker utomhus när mörkret lagt sig.

Niger-tält [naigertelt]
Tält för 4-6personer som vi sover i på läger.

Olave Baden Powell
B-P:s hustru. Hon var världsscoutchef för flickscouterna.

Pappersscouting
Administrativt arbete inom scouting, t.ex. kårekonom.

Patrull
En grupp av scouter. Leds av en patrulledare och har regelbundna möten.

Patrullrådighetstävling (patrullrådd)
Tävling utomhus patrullerna emellan. På kontrollerna utförs olika typer av uppgifter i scoutfärdighet, t.ex. knopslagning på tid, bedömning av avstånd, första hjälp etc.

Roverscout
18-22 år gammal scout

Scoutstövlar
Uppfinning som håller fötterna torra fast skorna är våta, t.ex. plastpåsar på fötterna.

Sjöscout
Scouter som trvis på havet och har båtlivet som en del av sin verksamhet.

Spejarscout
12-15 år gammal scout

Spårning
Kort orientering längs märkt bana. Kontrollerna ät oftast obemannade.

Tapto
Sång som sjungs för att symbolisera att det är slutscoutat för dagen t.ex. i slutet av lägerbålet och vid inledning av tystnad inför natten.

Vargunge, VU
8-10 årig scout

WAGGGS
World Association of Girl Guides and Girl Scouts (flickscouternas världsförbund)

WOSM
World Organisation of Scout Movement (pojkscouternas världsförbund)

Äventyrsscout
10-12 årig scout