Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret 2024  
Kårchef: Frida Mitts 040 419 2975
Vice kårchef: Anna Skogström 045 889 2711
Sekreterare: Elin Roine 044 546 7360
Ekonom: Gitta Eriksson 040 050 0707
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Malva Ljungberg 040 443 2166
Båtsfogde & båtsknekt: Ingrid Sundman & Maggie Mattson  
Vargungar
Akela Anna Skogström 045 889 2711
Äventyrsscouter
Kapten Ida Ringbom  
Spejarscouter
Lots Elin Roine  044 546 7360
Explorerscouter  
Lots Malva Ljungberg 040 443 2166
Kårlokalen Kårens bankförbindelse
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors
Bank: Aktia
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf.

Trygghetspersoner: Kåren har trygghetspersoner, Frida Mitts och Anna Skogström, som du kan kontakta om du upplever trakasserier, mobbning eller något annat som gör dig otrygg. Trygghetspersonerna behandlar ärendena konfidentiellt.