Vikingagillet

Vikingagillet är Vikingaflickornas understödsförening.

Vikingagillet har i snart 70 år fungerat som Sjöscoutkåren Vikingaflickornas understödsförening och som en länk mellan kåren, forna Vikingaflickor och föräldrar till Vikingaflickor.

Det här gör vi:

Genom att samla in medlemsavgifter och donationer, göra talkoarbete och arrangera olika jippon, har Vikingagillet kunnat understöda kåren med ekonomiska bidrag till bl.a. båten, kårlokalen och läger. Kårens medlemmar har också beviljats understöd för deltagande i scoutevenemang och -kurser.

Föreningen har stått för maten på segelsäsongsöppningar och höstmönstringar och bidragit med bl.a. lotterivinster och bakverk till kårens försäljningsbord på Helsingfors Svenska Scouters julbasar. Vikingagillet har tillsammans med Vikingarnas understödsförening i flera år ordnat en bjudning med smakprover från Helsingfors Strömmingsmarknad, och det nu redan traditionella evenemanget har lockat medlemmar från både understödsföreningarna och kårerna. Till verksamheten har också genom åren hört arrangerande av olika fester och träffar för medlemmar, Vikingaflickor och scoutvänner.

Ju fler desto roligare!

Bland medlemmarna hittas gamyler, ledare, föräldrar till aktiva scouter och andra Vikingaflickvänner – kom med i vårt härliga gäng! Genom att bli medlem och betala medlemsavgiften hjälper du oss att understöda Sjöscoutkåren Vikingaflickorna!

Vi letar nu efter nya styrelsemedlemmar med fräscha idéer och förslag på medelanskaffning. Vill man inte ha en styrelsepost, går det också bra att ställa upp i verksamheten på andra sätt då man har tid och möjlighet, t.ex. genom att servera hotdogs på segelsäsongsöppningen eller höstmönstringen, baka till strömmingsmarknadsbjudningen, fixa lotterivinster till Balders julbasar eller varför inte ställa upp som kontrollant på en scoutförläggning?

Vill du bli medlem,? Har du önskemål och idéer? Hör av dig till:

Ordförande Tanja Wigell, epost: tanja.wigell@hotmail.com eller
Vice ordförande: Lilly Janson, epost: lilly.janson6@gmail.com

vi Är tacksamma för Ditt bidrag i form av medlemsavgiften på 20€, liksom för alla frivilliga bidrag! 
Kontonummer: Vikingagillet FI6740551420068193

Understödsansökan

Vikingaflickor kan ansöka om understöd  för scoutevenemang och -kurser från Vikingagillet.

Din ansökan bör innehålla följande:
• för vilket ändamål du ansöker om understöd
• hur detta gynnar kårens scoutverksamhet (gäller ledare och roverscouter)
• redogörelse över kostnaderna
• eventuella andra understöd du ansökt om/fått
• namn och kontaktuppgifter

Föreningen beviljar understöd för högst 50 % av kostnaderna.

Ansökningarna behandlas två gånger i året.
• maj – din ansökan bör vara hos föreningen senast 30.4
• oktober – din ansökan bör vara hos föreningen senast 30.9

Du kan skicka din ansökan till:
tanja.wigell@hotmail.com