Historia

Vik.fl_fanaVåren 1917 blossade intresset för scouting upp i Finland, och Svenska Metodistförsamlingens Juniorförening grundade en egen scoutkår i april. I kåren inskrevs 3 flickscoutkolonner, men dessa blev inte långlivade utan verksamheten upphörde redan samma sommar.

I början av mars 1920 började flickor igen idka scouting inom Juniorföreningen, och den 24 mars intogs i Scoutkåren Vikingagossarna 6 flickor som skulle utbilda sig till ledare. I och med detta uppstod Sjöscoutkåren Vikingagossar & -flickor, och den 24 mars 1920 räknas som dagen då Vikingaflickorna grundades. 

Under de första åren hade flickavdelningen runt 30 medlemmar, och man fungerade skilt från gossarna med endast kårkvarteret och ekonomin gemensamma. Verksamheten bestod av möten, utfärder med kårens roddbåtar Måsen och Girl, läger samt avläggande av klassproven för sjöscouter. Men dessa sjöscoutklassprov var inget vi länge officiellt fick avlägga…

FÖRSTA FLICKSJÖSCOUTKÅREN I VÄRLDEN?

I december 1925 kallade gossledarna ledningen för flickkolonnen till möte där man tog upp frågan om slopandet av Vikingaflickorna som sjöscouter. Detta hade man inte tidigare diskuterat med flickorna, men diskussionen lär ha gått het i stadens övriga kårer.

Man ansåg det inte lämpligt för flickor att idka sjöscouting, och det hela resulterade i en delning av Sjöscoutkåren Vikingagossar & -flickor och Scoutkåren Vikingaflickorna bildades.

Även det nya Flickscoutförbundet förbjöd flickor att idka sjöscouting med motiveringen att sjöscouting inte fanns upptaget på flickscouternas program i något annat land. Stämmer detta, betyder det att Vikingaflickorna är den äldsta flicksjöscoutkåren inte bara i Finland utan i hela världen!!!

Under de följande årtiondena fortsatte verksamheten som vanligt, även om vi officiellt måste ta i bruk klassproven för landscouter. Men detta hindrade inte flickorna från att även avlägga pojkarnas sjöscoutklassprov och göra utfärder med sina roddbåtar.

På 40-talet började Vikingaflickorna kämpa för att igen officiellt få bli en sjöscoutkår, och den 16 december 1946 godkände Flickscoutförbundet kårens anhållan. Nya klassprov för flicksjöscouter togs i bruk 1947, och kåren ändrade sitt namn till Sjöscoutkåren Vikingflickorna.

1948 gick en stor dröm i uppfyllelse. Kåren införskaffade sin första segelbåt – scoutsnipan Amanda som Vikingarnas ledare vänligen lärde oss segla.

 

Kårens båtar genom tiderna:

1920 Måsen Roddbåt
1922 Girl Roddbåt
1926 Ready Roddbåt
1929 Draken Roddbåt för 20pers
1948-57 Amanda Scoutsnipa
1957-71 Malou Haj
1962-66 Matilda Calcutta Trelleborgskoster
1965-71 Amanda II Göteborgseka
1972-76 Matilda Rock 20 (tillsammans med Vikingarna)
1976-89 Tijuana Folkbåt (tillsammans med Vikingarna till 1984)
1989-99 Chiclayo Guy 27
1999-08 Cayenne Avance 245

2008 –                 Corail                             Maxi 909