För kårmedlemmar

Vem kan bli medlem i Vikingaflickorna?

Scouting är en hobby som lämpar sig för alla och vi välkomnar nya Vikingaflickor i alla åldrar.

Bli Vikingaflicka

Av praktiska skäl förutsätter vi ändå en vissa grundläggande färdigheter och självständighet då du inleder din aktivitet i kåren. Vi anser det därför lämpligast att börja efter att man gått ut första klassen i grundskolan.

Vi är en flicksjöscoutkår, vår verksamhet är huvudsakligen svenskspråkig, vi rör oss på havet, i skogen och i staden. Är detta något du vill vara del av, så kan också du bli Vikingaflicka. Vi är också rätt så öppensinnade och påhittiga, så ifall det finns något som får dig att tveka så är det bara att fråga eller säga till. Modigt med bara!

Varför lönar det sig att vara Vikingaflicka?

En bättre fråga vore: Varför skulle du inte vilja vara Vikingaflicka? Tillsammans ordnar vi en hel massa roligt och mångsidigt program och allt detta får du som är Vikingaflicka hänga med på och ta del i. Till verksamheten hör bl.a. segling med kårens egna båt Corail, veckomöten på kårlokalen, evenemang och utfärder och en hel massa annat roligt!

Som medlem i kåren får du dessutom samtidigt medlemskap i Finlands Scouter (FS) och Finlands Svenska Scouter (FiSSc), varvid du kan delta också i större scoutevenemang som ordnas utanför kåren. Som medlem är du också försäkrad med scoutförsäkringen (andrahandsförsäkring), vilken för de flesta kan vara en betryggande tanke.

Mera information om scouternas medlemsförmåner hittar du här.

Hur blir jag medlem?

Anmäl ditt intresse på förhand och kom och bekanta dig med vår verksamhet.

Till alla nya deltagare i våra grupper skickas i början av terminen ett infobrev om medlemskap. Med infobrevet bifogas också medlemsavgiften som man bör betala i.o.m. att man antas som medlem i kåren. Du hittar hittar också infobrevet här:

Information om inskrivning och medlemskap

Mera information för nya medlemmar och alla intresserade hittar du under fliken Bli Vikingaflicka.

Medlemsavgiften

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf. är en förening och vi uppbär en medlemsavgift för alla våra medlemmar.

Avgiften täcker all mötesverksamhet under året och inkluderar medlemsavgifterna till våra takorganisationer FiSSc och FS. I och med det har man rätt att delta i evenemang arrangerade av takorganisationerna och dessutom ingår en försäkring under scoutevenemang. För läger och evenemang som ordnas utöver veckoverksamheten uppbär vi ofta en skild deltagaravgift och om detta meddelas alltid i samband med informationen om ifrågavarande evenemang.

Medlemsavgiften fastslås för ett verksamhetsår i taget och år 2020 är avgiften 80,00€. Medlemsavgiften fastslås på medlemsmötet  som i år, pga coronapandemin, undantagsvis hölls först i juni. Tryckfelsnisse har smugit sig in i medlemsfakturan för år 2020, förfallodagen är den 10.9.2020.

Om medlemsavgiften eller evenemangens deltagaravgifter blir ekonomiskt för betungande, kan du kontakta kårchefen så löser vi det tillsammans.

Understödande medlemmar

Är du inte längre aktiv scout, men vill ändå vara med på ett hörn?

Du kan också vara med i kåren som understödande medlem. Som understödande medlem har du en möjlighet att hänga med i kårverksamheten och understöda kåren, men dina medlemsförmåner är färre. Din insats är dock guld värd, hör av dig till någon i kårkvarteret!

Ett annat alternativ för dig som vill understöda kåren – men kanske inte som medlem – är att aktivera dig i Vikingagillets verksamhet.

Om du vill avsluta ditt medlemskap

Kontakta kårens sekreterare eller kårchefen ifall du bestämt dig för att du vill avsluta ditt medlemskap. Vi skriver inte ut någon bara för att den är inaktiv ett längre tag. Scouting är en livslång hobby, så det är ju klart att man inte kan vara med 100% hela tiden. Vi skriver ut medlemmar ur kåren endast på begäran av medlemmen själv, eller av dennas målsman. Ifall du lämnar medlemsavgiften obetald mera än två år, så kan vi också avsluta ditt medlemskap.