Kallelse till

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f.s höstmöte

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt höstmöte måndagen den 21.11.2022 kl 18:30 på kårlokalen, på Kajanusgatan 5 i Helsingfors. 

Hjärtligt välkommen! 

Mötesordningen: 

1. Mötet öppnas och dess laglighet och beslutsförhet konstateras. 

2. Val av mötesordförande och -sekreterare. 

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 

4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 

5. Verksamhetsplanen och budgeten för kommande  

verksamhetsperiod presenteras. 

6. Medlemsavgiften och eventuell inskrivningsavgift för kommande verksamhetsperiod fastställs. 

7. Verksamhetsplanen och budgeten fastställs. 

8. Beslut om styrelsens storlek och, vid behov, om vilka namngivna  styrelseposter som bör besättas. 

9. Val av föreningens styrelseordförande och vice ordförande. 

10. Val av övriga styrelsemedlemmar. 

11. Val av två (2) verksamhetsgranskare, två (2) inventeringsmän och deras  suppleanter 

12. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas. 

13. Mötets avslutas. 

Övriga möteshandlingar:

Verksamhetsplan 2023

Budget 2023

Höstexpedition i Sibbo Storskog 29.10

Vikingaflickorna och Vikingarna ordnar en gemensam höstexpedition i Sibbo Storskog lördagen den 29 oktober klockan 10-16:15. För vargungarna ordnas en VU-dag på samma plats klockan 10-14.

Under dagen får scouterna öva på olika färdigheter som behövs ute i naturen – lär dig rena vatten, hitta fram och överleva i skogen. Till explorerscouternas program hör även att åka fatbikes i skogen.

Vi träffas klockan 10:00 vid Storskogsparkens parkeringsplats (Korvenportti) på Knutersvägen 256. Och avslutar på samma ställe ca 16:15 (vargungarna klockan 14).

Detta evenemang skiljer sig från en förläggning eftersom vi kommer inte att ha något heldags patrullrådd där man måste bära på patrullutrustning eller liknande. Vi övernattar inte heller så det behövs ingen övernattningsutrustning.

Det lönar sig ändå att ha med följande utrustning (gärna vattentätt packat):

  • Egen kniv, om man har (INTE vargungar)
  • Kompass, om man har (INTE vargungar)
  • Egna matkärl och bestick
  • Egen fylld vattenflaska
  • Kläder enligt väder, det kan regna hela dagen
  • Sittunderlag

Anmälan sker via Kuksa senast torsdag 13.10. Evenemanget kostar 15 €, evenemangsavgiften betalas in på kårens konto senast sista anmälninsdagen:
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf. Skriv höstexpedition och deltagarens namn som meddelande.

Vikingaflickornas Familjescoutgrupp drar igång igen! 

Söker ni en gemensam hobby för hela familjen? Eller vill du kanske att ditt gudbarn eller en yngre släkting skall få uppleva scouting redan i ung ålder? Nu har du chansen att uppleva scouting tillsammans med de yngsta i familjen. Familjescoutingen är för vuxna som vill delta med barn i åldern 0-7 år. Barnen deltar alltid med en bekant vuxen.

På första mötet är temat HAV och vi träffas på NJK Björkholmen utanför klubbhuset sö 4.9 klockan 15. Programmet tar slut klockan 17. Tag med egen matsäck och flytvästar om ni har. 

På hösten kommer vi att ha varierande program anpassat för barn i åldern 0-7 år.  Vi samlas enligt följande: 4.9, 25.9, 29.10, 27.11 och 15.12. Klockslaget är 15-17. Träffplatsen varierar beroende på mötesaktivitet och meddelas alltid år gruppmedlemmarna i god tid före mötet. 

Medlemmar i familjescoutgruppen bör ansöka om medlemskap i kåren. Vi uppbär även medlemsavgift av gruppens medlemmar. Vuxna medlemmar betalar full årsavgift och får även delta i annan verksamhet och evenemang i kåren. Barn i åldern 4-7 år betalar medlemsavgift enligt medlemstyp III (för år 2022 gäller i Vikingaflickorna halv medlemsavgift.) Av barn i åldern 0-3 år uppbärs ingen medlemsavgift. 

Kontakta familjescoutledare Linda Mitts fall du är intresserad och vill komma med eller har frågor om gruppen. Kontaktuppgifter hittar du på kårens webbsida www.vikingaflickorna.fi. Du kan också dyka upp på första mötet 4.9 till NJK ifall du vill! Meddela isåfall gärna Linda att du är på väg.

Mera information om vad familjescouting finns på Finlands scouters webbsida:

Hoppas vi ses i höst!