Scouting i världen

Det finns sammanlagt 38 miljoner scouter i hela världen. Dessa scouter kommer från 155 av världens länder. Scouting är en frivillig, öppen, självständig, politiskt obunden och internationell rörelse. Den internationella scoutrörelsen erkänner alla olika trosinriktningar och baserar sig på religionsfrihet.

Till scoutidealen hör att respektera varandra och att bygga vänskap över gränser. Internationell scouting i praktiken handlar om scoutresor, utländska scoutgäster på läger, utvecklingssamarbete och globala, gemensamma högtidsdagar, som t.ex. Thinkingday och den internationella fredsdagen.
Internationell scouting är också det att man lär sig att leva i en allt mer mångkulturell och globaliserad värld. Det handlar också om att samarbeta tillsammans med människor från många olika kulturer. Det finns stora mängder av internationella evenemang och möjligheter ute i värden och på hemmaplan. Det handlar bara om att ta tag i möjligheterna och att bygga vänskap över gränserna.

Finlands Scouter har täta kontakter både till scouterna i Norden och till de andra grannländerna. Den enskilda scouten möter lättast scouter från andra länder på internationella scoutläger. Varje år ordnas många olika scoutläger i länder runtomkring i världen. Vad skulle vara ett bättre sätt att se världen och bekanta sig med ett land och dess kultur än att delta i ett internationellt scoutläger? Genom scoutingen erbjuds också många möjligheter till volontärarbete i en säker miljö. Mera informatio:
www.scout.org
www.wagggs.org