Båtprojektet

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna firar sitt 100-års jubileum år 2020

Inför jubileet har vi sparkat igång ett båtprojekt med syftet att garantera att kårens sjöverksamhet hålls på en lika aktiv och säker nivå som tidigare. I praktiken innebär detta en omfattande upprustning av kårens segelbåt S/y Corail.

Bakgrund

Corail är en skön dam på 29 somrar. Med sina 9.09 m från för till akter, masthöjd på 13,75 m och en sprillans ny innombordare med 17 hp, har vår gamla dam tjänat oss troget i 10 år. Kåren har aktivt underhållit henne under de gångna åren, men allt som nyttjas nöts och det stämmer också in på en scoutbåt. Därför har vi påbörjat ett ordentligt upprustningsprojekt.

Projektets mål

Projektets mål är att garantera att Corail förblir en säker och ändamålsenlig båt att lära sig segla med. Både skeppare, scouter och vargungar ska känna sig trygga ombord och sporrade till såväl kortare som längre seglatser. Under de senaste åren har planeringen av seglatser blivit allt osäkrare p.g.a. många mera eller mindre reparationer som måsta göras på båten. Corails vädertålighet har också ifrågasatts. Allt detta har påverkat seglingsverksamheten, satt sina utmaningar och fått allt flera att känna att det nu verkligen är dags att göra något för vår gemensamma båt.

Vikingaflickorna är för tillfället den enda svenskspråkiga flicksjöscoutkåren i södra Finland som fortfarande har en aktiv sjöverksamhet. Så ska det vara också 2020 när vi fyller 100 år och förhoppningsvis även de följande 100 åren.

första steget – motorbyte 2018

Första steget i projektet var att innan Corails 30-års dag byta den gamla Volvo penta 2001 motorn med 8 hp till en modernare maskin. Den gamla dieselmotorn hörde till båtens originaluppsättning och hade redan i flera års tid vållat oss huvudbry med sina ”ålderdomskrämpor” och bristande kapacitet. Fastän Corail är en segelbåt, kan man nog säga att motorn är en utbildningsbåts hjärta. Utan fungerande motor skulle vi varken kunnat hålla utbildning ombord eller köra henne till varv för reparation vid behov. Därför tyckte vi att det här var ett bra sätt att sparka igång projektet på allvar.

Corail fick sin nya Sole Diesel Mini-17 i maj 2018. Den gamla gröna byttes mot en skinande ny blå maskin. Med sina två cylindrar spinner den igång då man vrider om nyckeln i startläge, vid körning är den tyst och vibrationsfri men effektiv med sina 17 hästkrafter. Såväl scouter som ledare har ivriga testat vad motorn går för – och nog går den.

Målet med bytet av motor var att garantera att vi har en fungerande motor och öka säkerhetsmarginalerna vid manövrering av båten – både då väderförhållandena så kräver men också då kommande skeppare övar nya manövrar. Vi upplever att vi lyckats bra med det här och samtidigt också sporrat ledare och scouter att segla Corail och utmana sig själva och lära sig nya färdigheter i en trygg inlärningsmiljö.

Ökad säkerhet och trivsel 2018-2019

Utöver motorbytet har vi under de senaste året utfört en hel del mindre och större åtgärder för att öka säkerheten och trivseln ombord. Stag, vantskruvar och hel en större del av repen ombord har bytts och mantågen har fått nya infästningar. Samtliga under vattenytan varande genomföringar byttes redan 2016, men efter att också fönster och luckor tätats, kändes det aktuellt att se över fuktskadade madrasser och ytor inne i Corail. 2019 fick Corail nya madrasser och durkar och väggar inne i båten slipades och lackades om. Under samma tid införskaffades också ny säkerhetsutrustning: bland annat nya flytvästar och ett elektrisk nödbloss.

Aktuella åtgärder 2020-2021

Denna vinter har det bliv dags att förnya replåsen (avlastarna) på rufftaket, eftersom de gamla är både slitna och omoderna. Dagens melodi är avlastare som låser repet också under en hissningsmanöver, vilket är mer än ändamålsenligt när vargungar och scouter för första gången ska få hissa seglet själva! Sådana tycker vi också Corail förtjänar, och kommer därför att ersätta de gamla kamlåsen modernare och mer lättanvända avlastare.

Den gamla värmaren har också sett slutet av sin livstid och vi kommer därför låta installera ny värmare på båten så att både scouter och båt hålls torra och varma också då dom finska somrarna överraskar oss med regn och rusk.

Dessutom behöver vi förnya kylskåpsaggregatet (då kylskåpet dessvärre blivit varmare än sommarkvällarna),  underhålla storseglet, förnya/reparera storfallets vinsch och underhålla samt byta diverse beslag och ytor i och på båten.

FrAMTIDA åtgärder

Vill man ha en hobby som alltid bjuder på nytt och där sysselsättningen aldrig tar slut, är segling perfekt! Mycket har vi gjort, men vi drömmer ännu om mera! Under de kommande året kommer det bli aktuellt att se över de, nu redan, rätt så urblåsta seglen. Navigationsutrustningen kommer behöva en uppdatering, då det visat sig vara mycket utmanande att hitta nya sjökort till den 10 år gamla plottern. Luckor och fönster har reparerats och tätats i många omgångar, med det kommer en dag (kanske igår?) då de sett sitt bäst före datum. Att underhålla båten är lika omfattande som roligt!

finansiering av projektet

För att kunna förverkliga projektet behövs pengar. Tur var är Vikingaflickor påhittiga och flitiga och vi samlar medel genom talkoarbete och genom att hjälpa till och synas på olika typer av evenemang.

Allt hinner och kan vi ändå inte göra själva och därför har kåren också ansökt om understöd från såväl allmännyttiga institutioner som privatpersoner. Vi är tacksamma för alla understöd!

Den som vill understöda kåren hittar våra betalningsuppgifter i foten av sidan.

Häng med!

Vill du vara delaktig i projektet? Vad roligt! Det finns något för alla! Spelar ingen roll om du tycker om att skruva, pyssla, marknadsföra, vända papper, samla eller räkna pengar, eller bara stå bredvid och heja – alla behövs.

Kontakta kårchef eller båtsfogde för mera information. Kontaktuppgifter hittar du om du klickar här.