Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret
Kårchef: Linda Mitts 040 846 3252
Vice kårchef: Sonja Linder 044 321  1266
Sekreterare: Mikaela Björkqvist 043 200 7955
Ekonom: Marika Eriksson 040 516 0262
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Ester Holmström 044 296 6344
Båtsfogde: Gitta Eriksson
Ledamot (båtsknekt): Anni Weiss 044 300 1341
Ledamot: Daniela Wollstén

 

Vargungar, Tölö
Sonja Linder 044 321 1266
Vargungar, Drumsö
Äventyrsscouter
Ida Ringbom 050 357 8731
Spejarscouter
Marika Eriksson 040 516 0262
Explorerscouter
Ester Holmström  044 296 6344
Kårlokalen (post)
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors