Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret
Kårchef: Mikaela Björkqvist 043 200 7955
Vice kårchef: Sonja Linder 044 321  1266
Sekreterare: Linda Mitts 040 846 3252
Ekonom: Marika Eriksson 040 516 0262
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Frida Mitts
Båtsfogde: Gitta Eriksson
Ledamot (båtsknekt): Anni Weiss 044 300 1341
Ledamot: (kårlokal)
Ester Holmström 044 296 6344
Vargungar
Sonja Linder 044 321 1266
Äventyrsscouter
Ida Ringbom 050 357 8731
Spejarscouter
Linda Mitts 040 8463252
Explorerscouter
Ester Holmström  044 296 6344
Kårlokalen Kårens bankförbindelse
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors
Bank: Aktia
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf.