Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret 2023  
Kårchef: Helena Arola 040 869 8695
Vice kårchef: Anna Skogström 045 889 2711
Sekreterare: Elin Roine 044 546 7360
Ekonom: Gitta Eriksson 040 050 0707
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Malva Ljungberg 040 443 2166
Båtsfogde: Vivi Hafrén 045 341 4303
Vargungar
Akela Emma Ringbom 050 538 7075
Äventyrsscouter
Kapten Ida Ringbom  
Spejarscouter
Lots Elin Roine  044 546 7360
Explorerscouter  
Lots Chrisse Lassenius  040 715 7360
Kårlokalen Kårens bankförbindelse
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors
Bank: Aktia
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf.

Trygghetspersoner: Kåren har två trygghetspersoner som du kan kontakta om du upplever trakasserier, mobbning eller något annat som gör dig otrygg. Trygghetspersoner år 2023 är Vivi Hafrén och Anna Skogström. Trygghetspersonerna behandlar ärendena konfidentiellt.