Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret 2022
Kårchef: Helena Hansson 040 869 8695
Vice kårchef: Ester Holmström 044 296 6344
Sekreterare: Linda Mitts 040 846 3252
Ekonom: Gitta Eriksson 040 050 0707
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Malva Ljungberg
Båtsfogde: Vivi Hafrén 045 341 4303
Vargungar
Akela Emma Ringbom 050 538 7075
Äventyrsscouter
Kapten Ida Ringbom
Spejarscouter
Lots Frida Mitts  040 419 2975
Explorerscouter
Lots Ester Holmström  044 296 6344
Kårlokalen Kårens bankförbindelse
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors
Bank: Aktia
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf.