Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret
Kårchef: Linda Mitts 040 846 3252
Vice kårchef: Sonja Linder 044 321 1266
Sekreterare: Mikaela Björkqvist  043 200 7955
Ekonom: Marika Eriksson  040 5160262
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Ester Holmström 044 296 6344
Båtsfogde: Gitta Eriksson
Ledamot (båtsknekt): Anni Weiss 044 300 1341
Ledamot: Daniela Wollstén

 

Vargungar, Tölö
Anni Weiss 044 300 1341
Vargungar, Drumsö
Äventyrsscouter
Daniela Wollstén 040 827 3011
Spejarscouter
Marika Eriksson 040 516 0262
Explorerscouter
Helena Hansson  040 869 8695
Kårlokalen (post)
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors