Kontakt

Alla ledare nås per e-post enligt förnamn.efternamn@vikingaflickorna.fi

Du som vill bli Vikingaflicka, kontakta kårchefen! Har du flyttat eller bytt telefonnummer, redigera dina uppgifter i Kuksa eller kontakta kårens sekreterare.

Kårkvarteret
Kårchef: Linda Mitts 040 846 3252
Vice kårchef: Sonja Linder 044 321  1266
Sekreterare: Mikaela Björkqvist 043 200 7955
Ekonom: Marika Eriksson 040 516 0262
Material- &
kårlokalsförvaltare:
Ester Holmström 044 296 6344
Båtsfogde: Gitta Eriksson
Ledamot (båtsknekt): Anni Weiss 044 300 1341
Ledamot: Daniela Wollstén

 

Vargungar
Sonja Linder 044 321 1266
Äventyrsscouter
Ida Ringbom 050 357 8731
Spejarscouter
Marika Eriksson 040 516 0262
Explorerscouter
Ester Holmström  044 296 6344

 

Kårlokalen Kårens bankförbindelse
Kajanusgatan 5
00250 Helsingfors
Bank: Aktia
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48
BIC: HELSFIHH
Mottagare: Sjöscoutkåren Vikingaflickorna rf.