Kallelse till årsmöte

Kallelse till Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f:s årsmöte:

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt

årsmöte torsdagen den 16 mars 2016 kl. 18.30

på kårlokalen på Kajanusgatan 5.

Hjärtligt välkommen!

 

Föredragningslista
 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2016
 7. Revisorernas och inventeringsmännens berättelser
 8. Fastställande av bokslutet för år 2016
 9. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
 10. Godkännande av verksamhetsplan för år 2017
 11. Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2017
 12. Val av styrelse för år 2017
 13. Val av två revisorer och två inventeringsmän samt deras suppleanter
 14. Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande

registrera dig i kuksa

Sista anmälningsdagen till Svävaren 17 närmar sig med stormsteg!

Observera att du som är målsman behöver ett användar-ID i Kuksa för att kunna anmäla en en varugunge eller scout till förläggningen. Myndiga scouter kan anmäla sig själva, förutsagt att de också skapat användar-ID.

Instruktioner för hur du skapar användar-ID  hittar du när du klickar här.

Förläggning: Svävaren 17

Det har blivit dags för förläggning, och inte vilken som helst, utan storförläggning! Den här vintern ordnar sjöscoutkårerna Vikingarna, Vikingaflickorna och Seaboys tillsammans med Södrik Stigfinnare förläggning i Kavalahti i Ingå 11-12.2.2017.

Svävaren är en förläggning för alla kårens medlemmar, från vargungar till äldre ledare. Alla med!

När & var?
 • Förläggningen ordnas i Kavalahti i Ingå
 • Träff på lördagen 11.2 kl. 08:00 på Tölö Torg.
 • Transporten till Kavalahti sker med abonnerad buss båda vägarna
 • Bussen är tillbaka på Tölö Torg ca kl 15 på söndag
Anmälning & pris
 • Anmälningen har öppnat och sista anmälningsdagen är 5.2.2017
 • Priset för förläggningen är 40€
 • Annullering av anmälan kan göras fram till 5.2.2017

Elektronisk anmälning: Klicka här!

Mera information om evenemanget och anmälningen hittar du här under:

Fortsätt läsa ”Förläggning: Svävaren 17”