ÄVENTYRSSCOUTERNAS SEGLATSER

För äventyrsscouterna ordnas två seglatser under sommaren. För de yngre äventyrsscouterna ordnas det en dagsseglats 18.6. För de äldre blir det en veckoslutsseglats 2-3.9.

Dagsseglats för yngre äventyrsscouter 18.6 kl 10.00-17.00

Dagsseglatsen 18.6 riktar sig till dem som börjat i äventyrsscouterna hösten 2016. Seglatsen börjar och slutar på NJK på Björkholmen och på programmet står bl.a. segling och sjövett.

Deltagaravgiften för dagsseglatsen är 15 €.

Anmälningen är öppen till 11.6 och du hittar den här: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=15839

Uppflyttningsseglats för äldre äventyrsscouter 2-3.9

Uppflyttningsseglatsen 2-3.9 ordnas för de äldre äventyrsscouterna dvs de som hösten 2017 börjar i spejarscouterna. Under veckoslutet seglar vi till en gästhamn där vi övernattar. Vi njuter av sensommaren och firar att de äldre äventyrsscouterna flyttas upp till spejarscouterna.

Deltagaravgiften för uppflyttningsseglatsen är 30 €. Anmälningslänken publiceras här innan midsommar.