VARGUNGARNAS SEGLATSER

Dagsseglatser 4.6 och 18.6 kl 10.00-17.00

För vargungar ordnas under sommaren två olika dagsseglatser. Dagsseglatserna startar och avslutas i hemmahamnen på Björkholmen. Under dagen blir det segling, lunch ombord och i bästa fall kanske också en glasspaus i någon trevlig hamn.

Deltagaravgiften för dagsseglatser är 15 €. Anmälningen till seglatserna har stängt.

Tidtabellen är preliminär, skepparen meddelar de anmälda ifall av ändringar i tidtabellen. Mera information om tidtabell, behövlig utrustning och vem som fungerar som skeppare kommer snart.