SEGLATSER SOMMAREN 2017

Här hittar du preliminär information om sommarens seglatser. Anmälning och mera info hittar du bl.a. under Segling, åldersgruppsledarna håller er också uppdaterade om aktuella seglatser och seglingsevenemang.

 • VU dagsseglats 4.6 kl 10.00-16.00.
 • VU dagsseglats 17.6 kl 10.00-17.00.
 • Dagsseglats för yngre ÄS 18.6 kl 10.00-17.00.
 • Uppflyttningsseglats för äldre ÄS 2-3.9
 • Spejarseglats till Bredskär 27-30.7
 • Seglats hem från lägret
Vargungar
 • Dagsseglats 4.6 kl 10.00-16.00
 • Dagsseglats 18.6 kl 10.00-17.00

Deltagaravgiften för dagsseglatser är 15 €.

Äventyrsscouter
 • Dagsseglats för yngre äventyrsscouter 18.6 kl 10.00-17.00
 • Uppflyttningsseglats för äldre äventyrsscouter 2-3.9

Dagsseglatsen 18.6 riktar sig till dem som börjat i äventyrsscouterna hösten 2016. Deltagaravgiften för dagsseglatsen är 15 €.

Uppflyttningsseglatsen 2-3.9 ordnas för de äldre äventyrsscouterna dvs de som hösten 2017 börjar i spejarscouterna. Deltagaravgiften för uppflyttningsseglatsen är 30 €.

Spejarscouter
 • Spejarseglats till Bredskär 27-30.7
 • Seglats hem från lägret

Spejarscouternas seglats ordnas i sommar i anslutning till sommarlägret Monopol. Deltagaravgiften för seglatsen är 48 €.

I mån av möjlighet ordans också en seglats efter lägret, där Corail seglas hem till Björkholmen.

Du som är spejarscout eller äldre och vill segla hem efter lägret: kontakta båtsfogde Anni Weiss innan midsommar.

Blev du nyfiken? Kårchefen Marika Eriksson och båtsfogde Anni Weiss svarar gärna på frågor om seglatserna och båten.