Eskader och På Rätt Köl 29.6-3.7

Eskadern och På Rätt Köl är sommarens absolut roligaste evenemang för spejarscouter och äldre.

I sommar har våra spejarscouter och äldre möjlighet att delta på Eskadern. Anmäl dig till Eskadern 30.6-3.7 genom att skicka e-post till: mikaela.bjorkqvist@vikingaflickorna.fi. Berätta namn, ålder, specialdiet, ifall man får bli fotograferad samt att du förbinder dig till att betala deltagaravgiften innan evenemanget. Deltagaravgiften för att delta på Eskdern på Corail 30-3.7 är 60€. Det finns plats för 3 deltagare. Ifall du är under 18 år måste din målsman göra anmälan åt dig. Platserna fylls ut i anmälningsordningen, så det är först till kvarn som gäller!

Eftersom Vikingaflickorna är arrangör kan vi inte ta emot deltagare på tävlingen På Rätt Köl som ordnas i samband/före Eskadern. Ifall man vill vara med som deltagare kan man anmäla sig till ett annat båtlag (dvs. delta på hela På Rätt Köl och Eskadern, 29.6-3.7, men segla på någon annan båt än kårbåten Corail). Mer om det här kan man läsa mera om här. På den sidan hittar du också anmälningslänken. Du kan anmäla dig både till Vikingaflickorna och ett annat båtlag, men bara delta på endera. Den slutgiltiga deltagarplatsen bestäms på basen av lediga platser och dina egna preferenser. Båtlaget kommer ta kontakt med dig efter 1.6 då anmälan stänger.

Äventyrsscouternas Eskader


14 – 16.6.2019 NJK – Högholmen eller Kajholmen – NJK

För äventyrsscouterna ordnar kåren en gemensam eskader tillsammans med äventyrsscouter från Sjöscoutkåren Vikingarna. Kårenrnas båtar S/y Heimdal och S/y Corail deltar. Rutten går från NJK antingen österut eller västerut, beroende på väder och vind. Start sker antingen på fredag kväll eller lördag morgon och vi avslutar på söndag eftermiddag. Under seglatsen får äventyrsscouterna öva bland annat navigering och seglingsfärdigheter. Vi har plats för 5 st deltagare och anmälningarna tas emot i anmälningsorder. Ett seglatsbrev med närmre tidpunkt och utrustningslist skickas ut efter sista anmälningsdag 1.6. till alla deltagare.

Frågor om Eskadern kan riktas till skeppare Mikaela Björkqvist, mikaela.bjorkqvist@vikingaflickorna.fi

Fortsätt läsa ”Äventyrsscouternas Eskader”