Skepparpraktikseglats 10-11.6.2023

Den här seglatsen är riktad speciellt till dig, explorer- eller roverscout, som vill utföra din praktikseglats för övnings- eller skärgårdscertifikat! Du som inte ännu är färdig att göra din praktik men längtar efter att äntligen komma ut på sjöhavet är också välkommen! (Förutsatt att det finns plats). De som gör sin praktik behöver också besättningsmedlemmar att fungera som skeppare för så förhoppningsvis får vi en full båt!

De som utför sin praktik kommer att få i uppgift att koordinera planerandet av seglatsen tillsammans med besättningen: rutt, mat och andra förnödenheter enligt budget, övningar under seglatsen, etc. Instruktioner och vägledning får ni av skepparen, Chrisse Lassenius.

Vi startar från NJK Björkholmen lördagen den 10.6, kl. 10:00, tillbaka är vi på samma ställe senast söndagen den 11.6, kl. 16:00.

Matuppköpen gör besättningen redan på fredagen, under ledning av dem som utför sin praktik, så att vi är klara att kasta loss så fort som möjligt efter kl. 10:00.

Anmäl dig i Kuksa så fort som möjligt, dock senast den 31.5.2023.
Obs! Ange om du utför praktik för övnings- eller skärgårdscertifikat eller om du är med som övrig deltagare.

Pris: 17 € för dem som utför sin praktik. 34 € för övriga deltagare. Betalningsinstruktioner får deltagarna efter att platsen är bekräftad. (Anmälningsblanketten innehåller ett fel, den säger att avgiften per dygn är 14€)

Kontakta skepparen per WhatsApp om du har frågor!