Utekurs 4 – 5 oktober

Nu har just du möjlighet att delta i den häftiga kursen UTE1 tillsammans med kompisarna från vår kår och Seaboys!

Under UTE 1 får du grundkunskaper och -färdigheter för att klara dig ute i naturen och idéer till framtida äventyr. Kursen är för spejarscouter- och äldre. Vi bor i tältkåtor med öppen eld och vi vistas ute hela tiden (det finns ingen möjlighet att gå in). Välkommen på kurs i det fria!

På kursen behandlas bl.a. följande ämnen:

  •  Eldslagning
  • Eldar för olika ändamål: olika sorters ved och tände
  • Övernattning vid öppen eld
  • Matlagning över öppen eld
  • Första hjälpen och säkerhet

scouter som avlagt kursen får vara stolta bärare av kursens märke

När?
Lördagen den 4.10 kl 10:00 till söndagen den 5.10 kl 14:30

Var?
Lehtikallio 41, 08500 Lojo

OBS! Det kan ske ändringar i kursplatsen, om detta meddelas i god tid åt deltagarna. Närmare vägbeskrivning skickas ut per epost innan kursen.

Transport?
Enklast kommer man till kursplatsen med bil, samfärd rekommenderas. Man når också orten med regionalbuss kryssa i på blanketten eller mejla My hur du kommer till platsen.

Utrustning?
Alla deltagare får en utförlig utrustningslista och på veckomötena före kursen går vi igenom viktiga saker att tänka på gällande utrustning, kläder och packning. Behöver du låna något? Fråga din ledare så hjälper vi till så att alla får en bra kurs!

Pris?
Det kostar 25 euro att delta i UTE 1. I deltagaravgiften ingår inte transporter. Faktureringen sker efter att anmälan gjorts.

Anmäl dig till kårens utbildningsansvariga per e-post: ida.ringbom@vikingaflickorna.fi senast 15.9

Vi önskar också en skriftlig bekräftelse av alla under 18 år som lämnas in senast 30.9. UTE1 anmälningsblankett

Frågor?
Kursen arrangeras av Finlands Svenska Scouter r.f. i samarbete med Vikingaflickorna, Seaboys och Svenska Studiecentralen. Om du har frågor gällande kursen kan du i första hand kontakta My Haga (my.haga@vikingaflickorna.fi). Alternativt kan du kontakta stabschef Henrik Wallén (henrik@iki.fi eller 040 767 6242) eller regionkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi eller 050 540 5067).