Seglatser

Seglatser sommaren 2017

  • VU dagsseglats 4.6 kl 10.00-16.00.
  • VU dagsseglats 17.6 kl 10.00-16.00. Tidpunkten ändrad till 18.6!
  • Dagsseglats för yngre ÄS 18.6 kl 10.00-17.00.
  • Uppflyttningsseglats för äldre ÄS 2-3.9
  • Spejarseglats till Bredskär 27-30.7 Anmälning öppen!
  • Seglats hem från lägret Kontakta båtsfogden!

Vargungar

Dagsseglatser 4.6 och 18.6 kl 10.00-17.00

För vargungar ordnas under sommaren två olika dagsseglatser. Dagsseglatserna startar och avslutas i hemmahamnen på Björkholmen. Under dagen blir det segling, lunch ombord och i bästa fall kanske också en glasspaus i någon trevlig hamn.

Deltagaravgiften för dagsseglatser är 15 €. Anmälningen till seglatserna har stängt.

Tidtabellen är preliminär, skepparen meddelar de anmälda ifall av ändringar i tidtabellen. Mera information om tidtabell, behövlig utrustning och vem som fungerar som skeppare kommer snart.

Äventyrsscouter

Dagsseglats för yngre äventyrsscouter 18.6 kl 10.00-17.00

Dagsseglatsen 18.6 riktar sig till dem som börjat i äventyrsscouterna hösten 2016. Seglatsen börjar och slutar på NJK på Björkholmen och på programmet står bl.a. segling och sjövett.

Deltagaravgiften för dagsseglatsen är 15 €.

Anmälningen är öppen till 11.6 och du hittar den här: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=15839

Uppflyttningsseglats för äldre äventyrsscouter 2-3.9

Uppflyttningsseglatsen 2-3.9 ordnas för de äldre äventyrsscouterna dvs de som hösten 2017 börjar i spejarscouterna. Under veckoslutet seglar vi till en gästhamn där vi övernattar. Vi njuter av sensommaren och firar att de äldre äventyrsscouterna flyttas upp till spejarscouterna.

Deltagaravgiften för uppflyttningsseglatsen är 30 €. Anmälningslänken publiceras här innan midsommar.

Spejarscouter

Spejarseglats till Bredskär 27-30.7

Spejarscouternas seglats ordnas i sommar i anslutning till sommarlägret Monopol. Seglatsen startar på NJK, Björkholmen, varifrån spejarna tillsammans med skeppare och viceskeppare seglar Corail till Stora Bredskär.

Deltagaravgiften för seglatsen är 48 €.

Anmälningen sker via Kuksa, anmälningslinken hittar du här: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=16109

Seglats hem från lägret

I mån av möjlighet ordans också en seglats efter lägret, där Corail seglas hem till Björkholmen. Seglatsen startar från Stora Bredskär samma dag som lägret tar slut. På seglatsen tar vi en krok via någon trevlig hamn, där vi övernattar, varefter kursen går tillbaka hemåt mot Björkholmen. Corail beräknas angöra hemhamnen ett drygt dygn efter att lägret avslutats.

Du som är spejarscout eller äldre och vill segla hem efter lägret: kontakta båtsfogde Anni Weissinnan midsommar.

Blev du nyfiken? Kårchefen Marika Eriksson och båtsfogde Anni Weiss svarar gärna på frågor om seglatserna och båten.