Familjescouting

Scouting för familjer eller enheter där barn i åldern 0-7 år deltar tillsammans med en eller flera vuxna. Dessa vuxna kan vara föräldrar, mor- eller farföräldrar, guförädrar eller anna släkting eller närstående som vill scouta tillsammans med barnen.

Familjescoutingens program följer FS familjescoutprogram. På möten och träffarna får familjescouterna bland annat bekanta sig med sin näromgivning och naturen nära dem, leka, pyssla och lära sig och upptäcka nya saker. Till varje möte tillhör även matsäck.

För att bli permanent medlem i gruppen krävs medlemskap i kåren. Man kan också bekanta sig med verksamheten först under 1-2 möten. Kontakta gruppens ledare med frågor kring medlemskap.

Familjescoutgruppen ordnar tillsammas träffarna sker några gånger i terminen och varje träff har ett särskilt tema. Man bör anmäla sig skilt för varje träff.

Är du intresserad av familjescouting? Hör av dig till kårkvarteret!

Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt.