Explorerscouter

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. Explorerscouter fungerar som patrulledare för spejarscouternas patruller. De har också en egen patrull, Västrarna, som har eget program.  Dessutom hjälper explorerscouterna med att ta hand om Corail och kårlokalen och ställer upp vid olika projekt.

Liksom spejarscouterna deltar explorerna i hajker, förläggningar och läger. Explorerscouterna lär sig att skeppa kårens båt och avlägger kraven för övningscertifikat.

Explorerscouterna kan, förutom kårens program, också delta i program som ordnas av Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) eller av Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc). Det erbjuds en mängd kurser, bl.a. kurs i första hjälp, kurser i ute-liv, navigation och patrulledarskap.

Vikingaflickorna rekommenderar varmt alla explorerscouter att delta i seglatser med FiSSc:s skolningsfartyg s/y Navigator!

Det ordnas också evenemang för explorerscouter, roverscouter och ledare.

Explorerscouternas Ledare kallas Explorerscoutlots

Alla aktuella kontaktuppgifter till kårens ledare hittas under fliken Kontakt.

Mötestid: ONSDAGAR kl. 17:30 – 19:00
Dessutom ordnas spejarprogram av HeSS och FISSC året om:

För mera info och anmälning, besök FiSSc händelsekalender där du också hittar HeSS program.

Bli Vikingaflicka