Äventyrsscouter

De nästyngsta i kåren kallas äventyrsscouter och är 10-12 år gamla. Gruppen är indelad i flera patruller, och mötena leds av en äldre ledare. Det blir mindre lek än under vargungetiden, men inte mindre fart för det. Äventyr, sport, uteliv och skoj är det som gäller!

Både på våren och hösten deltar äventyrsscouterna i förläggningar eller hajker som räcker över natten och på sommaren deltar äventyrsscouterna precis som spejarscouterna i hela lägret som varar cirka åtta dagar.

På våren och hösten seglar äventyrsscouterna under vardagskvällar och under sommaren ordnas en veckoslutsseglats speciellt för äventyrsscouter!

Äventyrsscouterna leds av:

Ida Ringbom
Frida Mitts

Mötestid: tisdagar kl. 18:00 – 19:30
program våren 2020:

13.1 Terminsstart och filmkväll på Njk Björkholmen kl 17.30, obs måndag
21.1 Isvett
28.1 I-hjälpen
4.2 Hajkförberedelser
8-9.2 Hajk
11.2 Kårlokalen och utrustning
Sportlov
25.2 Fastlagstisdag, skridskoåkning
3.3 Sortering
10.3 Ekonomi
17.3 Navigation
24.3 Vilse
31.3 Sånger
4-5.4 Förläggning
7.4 Inget möte
14.4 Lekar
21.4 Strandtalko
28.4 Knopar och livlina
Programmet i maj beror på när vi får Corail i seglingsskick
29.7-5.8.2020 Läger

 

Bli Vikingaflicka