Äventyrsscouter

De nästyngsta i kåren kallas äventyrsscouter och är 10-12 år gamla. Gruppen är indelad i flera patruller, och mötena leds av en äldre ledare. Det blir mindre lek än under vargungetiden, men inte mindre fart för det. Äventyr, sport, uteliv och skoj är det som gäller!

Både på våren och hösten deltar äventyrsscouterna i förläggningar eller hajker som räcker över natten och på sommaren deltar äventyrsscouterna precis som spejarscouterna i hela lägret som varar cirka åtta dagar.

På våren och hösten seglar äventyrsscouterna under vardagskvällar och under sommaren ordnas en veckoslutsseglats speciellt för äventyrsscouter!

Äventyrsscouterna leds av:

Ida Ringbom
Frida Mitts

Mötestid: tisdagar kl. 18:00 – 19:30
program Hösten 2018:

28.8 Segling grupp 1 

4.9 Segling grupp 2 

11.9 Segling grupp 1 

18.9 Segling grupp 2 

25.9 Presentera ett intresse (Jag-själv aktiviteten), Äventyrsscouternas ideal, bekanta sig med varandra

2.10 Orientering i Centralparken

9.10 Inget möte

16.10 Träd

23.10 Kårens utrustning

30.10 Förberedelse inför utfärdsdagen + flaggan

3.11 Äventyrsscout-dag

12.11 Kårlokalens 10-års jubileum

6.11 Inget möte

13.11 I-hjälpen

20.11 Tagling

27.11 Väjningsregler och sjösäkerhet

4.12 Äventyrsscouternas motion (skrinna)

11.12 Julfest

 

Bli Vikingaflicka