Äventyrsscouter

De nästyngsta i kåren kallas äventyrsscouter och är 10-12 år gamla. Gruppen är indelad i flera patruller, och mötena leds av en äldre ledare. Det blir mindre lek än under vargungetiden, men inte mindre fart för det. Äventyr, sport, uteliv och skoj är det som gäller!

Både på våren och hösten deltar äventyrsscouterna i förläggningar eller hajker som räcker över natten och på sommaren deltar äventyrsscouterna precis som spejarscouterna i hela lägret som varar cirka åtta dagar.

På våren och hösten seglar äventyrsscouterna under vardagskvällar och under sommaren ordnas en veckoslutsseglats speciellt för äventyrsscouter!

Äventyrsscouterna leds av:

Ida Ringbom
Frida Mitts

Mötestid: tisdagar kl. 18:00 – 19:30
program Våren 2019:

15.1 Terminsstart och filmkväll för hela kåren på kårlokalen kl 18
22.1 Första vanliga mötet
29.1 Skrinning – nytt försök, platsen beror på vädret, meddelas senare
5.2 Inget möte pga förläggning
9-10 Förläggningen Pettson och Findus på Lärkans – info kommer skilt
12.2 Gruppen
19.2 Sportlov, inget möte
26.2 Thinking day
5.3 Fastlagsmöte hos Ida, Rosavillagatan 14 A
12.3 I-hjälpen
19.3 Bakning hos Ida
26.3 Navigation
2.4 Städning och sortering
9.4 Östersjön
16.4 Orientering, träff vid trafikparken i Dal
23.4 Packning
27-28.4 Äventyrsscouthajk i Noux – mera info senare
30.4 Valborgsmässoafton, inget möte
7.5 Båten – möte på Njk Björkholmen
Vecka 20 Segelsäsongsöppning på Njk Björkholmen, inget vanligt möte den
veckan
21.5 Segling, träff på Björkholmen
28.5 Segling, träff på Björkholmen

 

Bli Vikingaflicka