Äventyrsscouter

De nästyngsta i kåren kallas äventyrsscouter och är 10-12 år gamla. Gruppen är indelad i flera patruller, och mötena leds av en äldre ledare. Det blir mindre lek än under vargungetiden, men inte mindre fart för det. Äventyr, sport, uteliv och skoj är det som gäller!

Både på våren och hösten deltar äventyrsscouterna i förläggningar eller hajker som räcker över natten och på sommaren deltar äventyrsscouterna precis som spejarscouterna i hela lägret som varar cirka åtta dagar.

På våren och hösten seglar äventyrsscouterna under vardagskvällar och under sommaren ordnas en veckoslutsseglats speciellt för äventyrsscouter!

Äventyrsscouterna leds av:
KAPTEN Ida Ringbom

tillsammans med Frida Mitts och Jannica Ruusunen

Mötestid: tisdagar kl. 18:00 – 19:30
program våren 2021:

19.1 Terminsstart, man får gärna ha med sig en pulka eller peffis.
26.1 Stadsmanöver
2.2 Svag is
9.2 Skridskoåkning, skridskor och hjälm med
16.2 Kompassen
Sportlov
2.3 Improvisation
9.3 Vilse
14.3 Utfärdsdag, vid Kaitalampi
16.3 Miljö
23.3 I-hjälpen
30.3 Detektivmöte
6.4 Simning, i Backasbrinkens simhall
13.4 Förberedelse inför hajken
17-18.4 Hajk
20.4 Navigation
27.4 Möte på Njk Björkholmen
4.5 Orientering, träff vid Barnens trafikstad i Dal
11.5 Expedition
Segelsäsongsöppning
25.5 Segling, grupp 1
1.6 Segling, grupp 2

Kaptenen informerar scouterna ifall det sker ändingar i programmet, t.ex. pgra Corona.

 

Bli Vikingaflicka