Båtprojektet

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna firar sitt 100-års jubileum år 2020

Inför jubileet har vi sparkat igång ett båtprojekt med syftet att garantera att kårens sjöverksamhet hålls på en lika aktiv och säker nivå som tidigare. I praktiken innebär detta en omfattande upprustning av kårens segelbåt S/y Corail.

Bakgrund

Corail är en skön dam på 29 somrar. Med sina 9.09 m från för till akter, masthöjd på 13,75 m och en sprillans ny innombordare med 17 hp, har vår gamla dam tjänat oss troget i 10 år. Kåren har aktivt underhållit henne under de gångna åren, men allt som nyttjas nöts och det stämmer också in på en scoutbåt. Därför har vi påbörjat ett ordentligt upprustningsprojekt.

Projektets mål

Projektets mål är att garantera att Corail förblir en säker och ändamålsenlig båt att lära sig segla med. Både skeppare, scouter och vargungar ska känna sig trygga ombord och sporrade till såväl kortare som längre seglatser. Under de senaste åren har planeringen av seglatser blivit allt osäkrare p.g.a. många mera eller mindre reparationer som måsta göras på båten. Corails vädertålighet har också ifrågasatts. Allt detta har påverkat seglingsverksamheten, satt sina utmaningar och fått allt flera att känna att det nu verkligen är dags att göra något för vår gemensamma båt.

Vikingaflickorna är för tillfället den enda svenskspråkiga flicksjöscoutkåren i södra Finland som fortfarande har en aktiv sjöverksamhet. Så ska det vara också 2020 när vi fyller 100 år och förhoppningsvis även de följande 100 åren.

första steget – motorbyte 2018

Första steget i projektet var att innan Corails 30-års dag byta den gamla Volvo penta 2001 motorn med 8 hp till en modernare maskin. Den gamla dieselmotorn hörde till båtens originaluppsättning och hade redan i flera års tid vållat oss huvudbry med sina ”ålderdomskrämpor” och bristande kapacitet. Fastän Corail är en segelbåt, kan man nog säga att motorn är en utbildningsbåts hjärta. Utan fungerande motor skulle vi varken ha kunnat hålla utbildning ombord eller köra henne till varv för reparation vid behov. Därför tyckte vi att det här var ett bra sätt att sparka igång projektet på allvar.

Corail fick sin nya Sole Diesel Mini-17 i maj 2018. Den gamla gröna byttes mot en skinande ny blå maskin. Med sina två cylindrar spinner den igång då man vrider om nyckeln i startläge, vid körning är den tyst och vibrationsfri men effektiv med sina 17 hästkrafter. Såväl scouter som ledare har ivriga testat vad motorn går för – och nog går den.

Målet med bytet av motor var att garantera att vi har en fungerande motor och öka säkerhetsmarginalerna vid manövrering av båten – både då väderförhållandena så kräver men också då kommande skeppare över nya manövrar. Vi upplever att vi lyckats bra med det här och samtidigt också sporrat ledare och scouter att segla Corail och utmana sig själva och lära sig nya färdigheter i en trygg inlärningsmiljö.

Nästa steg – tät båt

Nästa större delmoment blir reparation av och förebyggande av fuktskador och läckage inne i båten. Läckande fönster, fogar och genomföringar har varit ett återkommande tema under de senaste åren. År 2016 byttes samtliga under vattenytan varande genomföringar och tankarna på ett större båtprojekt väcktes då för första gången på allvar.

Ny infattning av fönstren och eventuellt byte av rutorna har sedan dess årligen kommit på tal. Fönstren har tätats i flera omgångar, men resultatet har inte med den använda metoden varit hållbart. Med tanke på så väl trivseln ombord som hållbarheten av båtens elektroniska apparatur och interiör skulle det vara viktigt att båten är möjligast tät.

Till näst på önskelistan finns därför nya fogar och tätningar för fönstren och tätning av röstjärn och övriga läckande bulthål och genomföringar i ruffen. Efter att detta är gjort blir det aktuellt med restaurering av fuktskadade ytor: durkar, paneler, madrasser osv.

Under sommaren 2018 arbetar projektgruppen med mindre reparationer av beslag och utrustning på Corail ochj lite segling också förstås. Sedan när hösten igen står inför dörren sparkas nästa delmoment igång på allvar.

finansiering av projektet

För att kunna förverkliga projektet behövs pengar. Tur var är Vikingaflickor påhittiga och flitiga och vi samlar medel genom talkoarbete och genom att hjälpa till och synas på olika typer av evenemang.

Allt hinner och kan vi ändå inte göra själva och därför har kåren också ansökt om understöd från såväl allmännyttiga institutioner som privatpersoner. Vi är tacksamma för alla understöd!

Den som vill understöda kåren hittar våra betalningsuppgifter i foten av sidan.

Häng med!

Vill du vara delaktig i projektet? Vad roligt! Det finns något för alla! Spelar ingen roll om du tycker om att skruva, pyssla, marknadsföra, vända papper, samla eller räkna pengar, eller bara stå bredvid och heja – alla behövs.

Kontakta kårchef eller båtsfogde för mera information. Kontaktuppgifter hittar du om du klickar här.