Vikingaflickorna har ny styrelse för året 2021

Kåren valde ny styrelse på Extra medlemsmötet 21.12.

Kårkvarterets sammansättning för nästa år:
Kårchef: Helena Hansson
Vice kårchef: Mikaela Björkqvist
Vice kårchef: Mie Eriksson
Sekreterare: Linda Mitts
Ekonom: Gitta Eriksson
Båtsfogde: Vivi Hafrén
Kårlokals- och materialförvaltare: Ester Holmström
Info: Chrisse Lassenius
Kontaktuppgifterna, också för de nya åldersgruppsansvariga hittar du här.

Grattis till de invalda!