FörlÄGGning 2020


Här hittar du information och anmälningen till FörlÄGGning 2020. Anmälan är nu öppen!

Kom med på vårförläggning 31.10-1.11.2020!

I vår kommer Vikingarna och Vikingaflickorna ordna en gemensam förlÄGGing med temat ägg den 31.10-1.11. Förläggningen kommer att ordnas i Stensböle i Borgå. 

Programmet består av ett patrullrådd där scouterna får orientera mellan kontroller där de sedan utför olika uppgifter som testar scoutfärdigheter. Observera att vi oberoende av väder kommer att vara utomhus majoriteten av tiden. Vargungarna har ett eget program som ordnas vid Stensböle. Inkvarteringen sker inomhus för de yngre scouterna och utomhus i halvplutonstält för de äldre scouterna. 

Till ära av Vikingaflickornas 100 års jubileumsår bjuder vi med före detta Vikingaflickor och föräldrar att delta i lördagens patrullrådighetstävling. Du kan läsa mera om det här.

Med dig behöver du sovsäck, liggunderlag, matkärl och bra skor. Kläder enligt väder (och byteskläder!) är ett måste på alla scoutevenemang. Noggrannare packningslista över vad du behöver med dig på förläggning hittar du på Vikingaflickornas hemsida. Packning och patrullutrustningen kommer också att gås igenom på veckomötena före förläggningen.  Äventyrsscouter och äldre, packa era saker i två väskor, en som följer med ut i skogen på p-rådd och en annan med övernattningssakerna. Övernattningsväskan kommer att köras till Stensböle.

Träff på lördag kl 09:30 på Borgå busstation för äventyrsscouter och äldreVargungarna träffas Stensböle (Tarkisvägen 262, 06200 Borgå) klockan 10:00. Programmet avslutas gemensamt på söndagen kl. 14:30 i Stensböle (Tarkisvägen 262, 06200 Borgå). 

Pris: 40€, betalas in på kårens konto FI28 4055 5250 0022 48 senast 18.10.2020. Då du anmäler dig eller ditt barn förbinder du dig att betala deltagaravgiften. 

Anmälan: Sker via Kuksa på den här länken. Sista anmälningsdagen är den 18.10.2020. 

Frågor? Har du frågor kan du antingen kontakta Förläggningschef Christoffer Saarinen (+358 44 9678257, christoffer.saarinen@vikingarna.fi) eller Vikingaflickornas kontaktperson Mikaela Björkqvist ( +358 43 2007955, mikaela.bjorkqvist@vikingaflickorna.fi)