DISTANSSCOUTING: KONTROLL 9

SKYNDA FÖRSIKTIGT
Patrullmedlemmen lägger sin familjemedlem 3 ggr i sidoläge. Utgångsläget för varje varv är att familjemedlemmen ligger på golvet i X-ställning och patrullmedlemmen står 3 m ifrån familjemedlemmen. Den sammanlagda tiden för hela patrullen skickas in.

Bedömning: Tiden
Maxpoäng: 5