DISTANSSCOUTING: KONTROLL 8

KASPER KNUT
Patrullen producerar en digital knoptavla på valfritt sätt och skickar in slutprodukten för bedömning (skall gå att få upp med de vanligaste datorprogrammen.

Bedömning: Finurlighet, utseende, finesser
Maxpoäng 10