DISTANSSCOUTING: KONTROLL 7

ANTILOPEN
Patrullen samlar under 1 veckas tid så många steg som möjligt genom att promenera (t.ex. med telefonens stegmätare) och skickar in det sammanlagda antalet för hela patrullen.

Bedömning: Antalet steg
Maxpoäng: 7