DISTANSSCOUTING: KONTROLL 4

GODA GÄRNINGAR
Patrullmedlemmarna deltar i sysslor hemma och samlar poäng. Det totala antalet förtjänade poäng med
vårdnadshavares underskrift skickas in. Poäng kan fås enligt följande:


Dammsuga 2 p.
Hänga upp byket på tork 0,5 p.
Laga mat 1 p.
Långpromenad med hunden 1 p.
Tömma diskmaskin 0,5 p.
Torka damm 1 p.
Storstäda sitt eget rum 2 p.

Bedömning: Antalet poäng för hela patrullen
Maxpoäng: 10