DISTANSSCOUTING: KONTROLL 3

BATMAN OCH ROBIN

Patrullmedlemmarna gör varsitt vänskapsband med samma tema. Patrullen skickar in en bild på varje vänskapsband.

Bedömning: Likhet, finurlighet

Maxpoäng: 6