DISTANSSCOUTING: KONTROLL 14

ALLTID REDO
Varje patrullmedlem utföra goda gärningar under veckan och bokför antal och gärning. Hela patrullens lista på goda gärningar lämnas in för bedömning på en gång
Bedömning: Antal goda gärningar, påhittighet
Maxpoäng: 7