Distansscouting: Kontroll 1

LITE, MYCKET, LAGOM:

Varje patrullmedlem skriver 1-8 st. brev till en släktning/vän och postar dem. Patrullen skickar in antalet brev som postats av hela patrullen sammanlagt.

Bedömning: Patrullen bedöms i enlighet med hur nära de gissat antalet brev som bör postas per person rätt. 

Maxpoäng: 5