DISTANSSCOUTING: KONTROLL 1 3

NAVIS FOR DUMMIES
Patrullen tillverkar en ”navigation for dummies” -lektion/manual och lämnar i den i valfritt format (skall gå att öppnas med de vanligaste datorprogrammen).
Bedömning: Finurlighet, innehåll.
Maxpoäng: 10