DISTANSSCOUTING: KONTROLL 10

UPPFINNAR-JOCKE
Patrullen planerar och förverkligar en flerstegsmaskin/-händelse och lämnar in en video över maskinen i bruk.
Bedömning: Kreativitet, finurlighet, antal steg i maskinen/händelsen
Maxpoäng: 10