DISTANSSCOUTING: KONTROLL 1 2

EMPIRE STATE BUILDING
Varje medlem i patrullen bygger ett så högt korthus som möjligt utan att använda några hjälpmedel för att få huset att hållas ihop. Patrullens sammanlagda antal våningar räknas och skickas in för bedömning.
Bedömning: Antal våningar
Maxpoäng: 5