DISTANSSCOUTING: KONTROLL 1 1

TRIAL AND ERROR
Varje medlem i patrullen lär sej en ny färdighet under veckan. Bidragen filmas och skickas in för bedömning av hela patrullen på en gång.
Bedömning: Påhittighet, förverkligande
Maxpoäng: 7