100-årshistorik

Vikingaflickornas går nu att beställa!

Envis glädje
Sjöscoutkåren Vikingaflickornas första hundra år präglas av envishet, självständighet, glädje och kreativitet. Det är en stark gemenskap av flickor och kvinnor som har seglat, tältat och äventyrat tillsammans. 

Vikingaflickorna förbjöds att vara sjöscouter, det ansågs inte lämpligt för flickor att idka sjöscouting. Läs om hur Vikingaflickorna inte gav upp, hur de tog sig genom medvind och motvind, för att idag med stor sannolikhet kunna titulera sig världens första sjöscoutkår för flickor. 

Gemenskapen i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna har skapat vänner och seglare.

Vikingaflickornas 100-års historik, Bli en vän, bli en seglare skriven av Heidi Öller och Carolina Silin ger en inblick i världens äldsta sjöscoutkår för flickors historia.

Observera att beställningar även kan göras i samband med anmälningen till 100-års jubileets kvällsfest.