Vikingagillet

Vikingagillet är Vikingaflickornas understödsförening.

Bland medlemmarna hittar vi gamyler som inte mera är aktiva i kårerna samt föräldrar till aktiva scouter och sist men inte minst föräldrar till scouter som redan själva är gamyler, tack för det! Gillet är alltså också en kontakt mellan kårerna, föräldrarna och de forna scouterna.

I praktiken går hela vår verksamhet i samarbete med Vikingarnas understödsförening, Vikingarnas Garantiförening. De ekonomiska understöden samt deltagaravgifterna går dock alltid genom den egna understödsföreningen till den egna kåren. Kårerna är mycket tacksamma för vårt stöd eftersom hela scoutverksamheten sker på frivillig (=obetald) basis. Vi önskar därför få åtminstone en betalande medlem per familj!

Det här gör vi:

  • Bistår med kaffeservering på vissa evenemang, t.ex Segelsäsongsöppningen, 
  • Hösten 2004 café på Flytande Båtmässan, en stor succé!
  • Stöder kårerna ekonomiskt: lägerstipendier, projektbidrag, båtbidrag, renoveringsbidrag för kårlokalen etc.
  • Arrangerar ”jippon” för medlemmar, scouter och scoutvänner, som Strömmingsmarknaden på kårlokalen i samband med den riktiga Strömmingsmarknaden.
  • Deltar i Scoutbasaren på Balders
  • ”Gilleträff” i samband med besöksdagen på kårens sommarläger
  • Oktoberfest hösten 2012 för alla äldre ledare
Är tacksamma för Ditt bidrag i form av medlemsavgiften på 20€, liksom för alla frivilliga bidrag! 
Kontonummer: Vikingagillet FI6740551420068193
Vi välkomnar med öppna armar alla nya medlemmar, både passiva och nya aktiva, med nya friska idéer!
Kontakta oss gärna:

vikingagillet@kuksa.partio.fi