Understöd kåren

Personresurser

Scoutverksamheten fungerar på frivillig basis. Ledarna drar åldersgruppernas veckoverksamhet, planerar utfärder och läger, underhåller båten, söker understöd och mycket mera.

Ledarna är frivilliga vuxna, de flesta unga vuxna som själva har varit scouter länge, men det är absolut inte ett måste. Scout kan vem som helst bli när som helst i livet utan tidigare scoutverksamhet.

Vi tar tacksamt emot hjälp av alla intresserade. Vill du hjälpa till på ett veckomöte? Lära ut något specifikt åt en åldersgrupp? Komma med på en utfärd? Eller något annat? Eller engagera dig i Vikingagillet, vår understödsförening!

Anmäl ditt intresse åt kårchefen eller någon annan ledare så får du mera information! Tack för DIN hjälp!

S/Y corail

Vi Vikingaflickor trivs bra med vår segelbåt s/y Corail, en Maxi 909. Hon är av lämplig storlek för unga scouter att lära sig att manövrera både till sjöss och på väg in i och ut ur hamn. Hon är dock ingen ungdom längre och kräver alltså en del underhåll 😉

Inför 100 års jubileet startade vi därför ett flerårigt projekt: Vi började med se till att Corail hålls tät och bytte alla genomföringar år 2016, sedan blev det dags att förse henne med en splitterny inombordsmotor 2018. Efter det har det också blivit nya madrasser, slipning och lackning och nya rep och beslag allt efter vad vi haft tid och pengar för. Vårt båtprojekt går alltså ut på att hålla Corail i sjödugligt och trivsamt skick!

Aktuella åtgärder vintern 2020-2021: Förnya replåsen på rufftaket, förnyande/reparation av kylskåpsaggregatet, installation av ny värmare, underhåll av storseglet, förnyande/reparation av storfallets vinsch.

Vill du stöda vårt båtprojekt, tex som en födelsedagspresent till den hundraåriga kåren? Du kan betala in din donation på kårens konto och nämna s/y Corail, donation, samt om du så önskar, vad du specifikt önskar stöda.

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f.
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48

Ekonomiska resurser

Scoutingens finansiella resurser kommer huvudsakligen från statsstöd, medlemsavgifter och egen medelanskaffning varav scouternas adventskalender är den mest betydande. Adventskalendern är för scouterna en viktig inkomstkälla men också ett av de tillfällen då scoutingen syns.

Vi tar också emot donationer till stöd för verksamheten.

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f.
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48