Båtprojektet

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna firar sitt 100-års jubileum år 2020

Inför jubileet har vi sparkat igång ett båtprojekt med syftet att garantera att kårens sjöverksamhet hålls på en lika aktiv och säker nivå som tidigare. I praktiken innebär detta en omfattande upprustning av kårens segelbåt S/y Corail.

Bakgrund

Corail är en skön dam på 29 somrar. Med sina 9.09 m från för till akter, masthöjd på 13,75 m och en innombordare med 8,8 hp, har vår gamla dam tjänat oss troget i 9 år. Kåren har aktivt underhållit henne under de gångna åren, men allt som nyttjas nöts och det stämmer också in på en scoutbåt. Därför har vi bestämt oss för att göra en större satsning och börja ett ordentligt upprustningsprojekt.

Projektets mål

Projektets mål är att garantera att Corail förblir en säker och ändamålsenlig båt att lära sig segla med. Både skeppare, scouter och vargungar ska känna sig trygga ombord och sporrade till såväl kortare som längre seglatser. Under de senaste åren har planeringen av seglatser blivit allt osäkrare p.g.a. många mera eller mindre reparationer som måsta göras på båten. Corails vädertålighet har också ifrågasatts. Allt detta har påverkat seglingsverksamheten, satt sina utmaningar och fått allt flera att känna att det nu verkligen är dags att göra något för vår gemensamma båt.

Vikingaflickorna är för tillfället den enda svenskspråkiga flicksjöscoutkåren i södra Finland som fortfarande har en aktiv sjöverksamhet. Så ska det vara också 2020 när vi fyller 100 år och förhoppningsvis även de följande 100 åren.

första steget – motorbyte

Första steget i projektet är att till Corail 30-års dag byta den gamla Volvo penta 2001 motorn till en modernare maskin. Den gamla dieselmotorn hör till båtens originaluppsättning och har redan i flera års tid vållat oss huvudbry med sina ”ålderdomskrämpor” och bristande kapacitet. Fastän Corail är en segelbåt, kan man nog säga att motorn är en utbildningsbåt hjärta. Utan motor kan vi varken hålla utbildning ombord eller köra henne till varv för reparation vid behov. Därför tycker vi att det här är ett bra sätt att sparka igång projektet på allvar.

finansiering av projektet

För att kunna förverkliga projektet behövs pengar. Tur var är Vikingaflickor påhittiga och flitiga och vi samlar medel genom talkoarbete och genom att hjälpa till och synas på olika typer av evenemang.

Allt hinner och kan vi ändå inte göra själva och därför har kåren också ansökt om understöd från såväl allmännyttiga institutioner som privatpersoner. Vi är tacksamma för alla understöd!

Den som vill understöda kåren hittar våra betalningsuppgifter i foten av sidan.

Häng med!

Vill du vara delaktig i projektet? Vad roligt! Det finns något för alla! Spelar ingen roll om du tycker om att skruva, pyssla, marknadsföra, vända papper, räkna pengar eller bara stå bredvid och heja – alla behövs.

Kontakta kårchef eller båtsfogde för mera information. Kontaktuppgifter hittar du om du klickar här.