Föräldramöte 14.1.2016 kl 17.00 på NJK

Hej målsman!

Vikingaflickor, broderkåren, Kuksa, VU, SPE, kårkvarteret, förläggning… pust! Det är mycket att hålla koll på om man vill hänga med i svängarna med den ivriga scouten och hennes kår. Och därför har vi glädjen att bjuda er alla på möte i samband med inledningen av vårterminen.

Under kvällen talar vi om kårens verksamhet: vem är vi och vad gör vi egentligen? Kan du delta och påverka verksamheten? (Svaret är givetvis JO!) Hur gör vi kommunikationen möjligast löpande o.s.v.

Eftersom Kuksa också har orsakat en del huvudbry för såväl oss ledare som scouter och målsmän, så kommer vi också att ge er lite vägledning i den frågan. Vill ni ha hjälp med något Kuksa-problem på plats och ställe, så är det rekommendabelt att ta egen dator med.

Visste du att vi har en understödsförening – Gille – som är öppen för alla föräldrar och andra vänner till Vikingaflickorna? Du visste inte? Inga problem, de kommer att presentera sig under kvällen, så snart vet du mer.

Ett kort utkast på mötesordning skickas ut åt målsmän till de yngre åldersgrupperna, om du har kommentarer eller saknar detta mail så vänligen kontakta kårchefen, kontaktuppgifterna hittar du här.

Vi ses på NJK!

Hälsningar från Förstärkta Kårkvarteret