VIKINGAFLICKORNAS 95-ÅRS JUBILEUM

År 1920 tog de allra första flickorna på sig den fina blåa halsduken bekädd med en fyr.

Nittiofem fanstastiska år harJubo bild2 förlöpt, fortfarande är kåren lika framgångsrik och framför oss har vi ännu fler år av fantasifull framfart – detta firar vi med fest 21.3 kl 11.00på Björkholmen!

Tag med dig vänner och familj och kom och fira den fina flickan med oss!

Anmäl gärna ditt deltagande, detta gör du bäst via jubileumets facebook-evenemang.

Fortsätt läsa ”VIKINGAFLICKORNAS 95-ÅRS JUBILEUM”

Förläggning och ny vargungegrupp

Veckoslutets Kalevala förläggning har förlängd anmälningstid! Vårförläggning för hela kåren, kom med det blir garanterat roligt.

ANMÄL DIG NU via denna länk. DL förlängd till 25.2 kl 21:00.

På tisdag 24.2, var det första gången möte för den nya vargungegruppen på Drumsö. Mötet gick bra och det finns plats för många flera flickor i gruppen! Tisdagar 17:30-18:30 på Norrsvängen 18 i Sjöscoutkåren Seaboys kårlokal.

Har du frågor om Drumsögruppen kontakta info@vikingaflickorna.fi eller Annette Granberg 040 7269242

Kalevala 2015

Vårens bästa evenemang är här, nämligen förläggningen! Vikingarna och Vikingaflickorna ordnar en förläggning 28.2 – 1.3.2015 på Lärkans i Noux (Ruuhijärvivägen 5). Kalevaladagen till ära är temat det finska nationaleposet. Så fram med kantelen och Hundarnas Kalevala!

Förläggningen kostar 30€ och räkningen kommer per e-post till den adress som givits.

All info om förläggningen hittar du HÄR

Anmäl dig direkt HÄR

Årsmöte 12.3

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till stadgeenligt

årsmöte

onsdagen den 12 mars 2015 kl. 17.30 på kårlokalen, Kajanusgatan 5 Hjärtligt välkommen!

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2014
7. Revisorernas och inventariepersonernas berättelser
8. Fastställande av bokslutet för år 2014
9. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen och de redovisningsskyldiga
10. Godkännande av verksamhetsplan för år 2015
11. Fastställande av budget och medlemsavgift för år 2015
12. Val av styrelse för år 2015
13. Val av två revisorer och två inventeringspersoner samt deras suppleanter
14. Övriga ärenden
15. Mötets avslutande

Övernattning på Björkholmen 7-8.2.2015

Välkommen på ett roligt vinterevenemang för NJK:s juniorer och äventyrsscouter från Vikingaflickorna, Vikingarna och Seaboys!

 

Programmet går bl.a. ut på inne- och uteprogram, lekar och spel, bastu. Sedan övernattar vi i klubbhuset lördag-söndag natt!

– Vi börjar programmet på lördagen 7.2 kl 14 och åker hem på söndagen 8.2 kl 10.
– Övernattningen är för äventyrsscouter.
– Evenemanget kostar 10e/deltagre. OBS betalas kontant på lördagen!
– Middag, kvällsmål och frukost ingår i priset.
– Anmäl dig senast onsdagen 4.2 för att komma med (se nedan)!

Med dig behöver du:
– Kläder för inne- och uteprogram
– Liggunderlag
– Sovsäck + dyna
– Bastugrejer

Välkommen!

/NJK:s juniortränare & Sjöscoutkårerna Vikingarna, Vikingaflickorna och Seaboys

Vid frågor vänligen kontakta seglingsmastare@njk.fi (NJK Juniorchef Hanna Hentinen) eller din scoutkår Vikingarna: max.hermansson@vikingarna.fi, Vikingaflickorna: marika.eriksson@vikingaflickorna.fi eller Seaboys

ANMÄL DIG HÄR