Understöd kåren

Personresurser

Scoutverksamheten fungerar på frivillig basis. Ledarna drar åldersgruppernas veckoverksamhet, planerar utfärder och läger, underhåller båten, söker understöd och mycket mera.

Ledarna är frivilliga vuxna, de flesta unga vuxna som själva har varit scouter länge, men det är absolut inte ett måste. Scout kan vem som helst bli när som helst i livet utan tidigare scoutverksamhet.

Vi tar tacksamt emot hjälp av alla intresserade. Vill du hjälpa till på ett veckomöte? Lära ut något specifikt åt en åldersgrupp? Komma med på en utfärd? Eller något annat? Eller engagera dig i Vikingagillet, vår understödsförening!

Anmäl ditt intresse åt kårchefen eller någon annan ledare så får du mera information! Tack för DIN hjälp!

 

 

Ekonomiska resurser

Scoutingens finansiella resurser kommer huvudsakligen från statsstöd, medlemsavgifter och egen medelanskaffning varav scouternas adventskalender är den mest betydande. Adventskalendern är för scouterna en viktig inkomstkälla men också ett av de tillfällen då scoutingen syns.

Vi tar också emot donationer till stöd för verksamheten.

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f.

IBAN: FI28 4055 5250 0022 48