Bredskärsläger 25-31.7.2021

Hurra! I sommar far vi igen hela kåren på läger till Stora Bredskär utanför Hirsala. Pricka genast in datumet i kalendern.

Lägret ordnar vi tillsammans med Porkala, Sailors och Vikingarna. Den exakta tidpunkten för vargungarnas läger är ännu inte fastslagen, men kommer att omfatta två nätter och infaller något tag under lägertiden 25-31.7.

Visst hänger du med på årets höjdpunkt med lägerliv och seglatser.

Mera info småningom.