Vikingaflickorna startar en grupp för familjescouting i höst!

Vill du börja med familjescouting? Ifall du svarar jo, är detta chansen du har väntat på! Vikingaflickorna startar en grupp för familjescouting i höst. Vem som helst som är myndig får delta med ett barn i åldern 0-7 år. 

Tanken är att vuxna och barn deltar som en ’enhet’ och upplever scouting tillsammans. Barnen får inte delta ensam, utan måste alltid ha med sig en myndig person som har ansvar för barnet.

PROGRAM OCH TIDTABELL

Första träffen är lördagen den 14.8 vid Vikingaflickornas kårlokal på innergården av Kajanusgatan 5. Temat för första träffen är NATUR.  

Under hösten kommer vi att ha totalt 4 träffar, de följande träffarna är: lördag 18.9,lördag 30.10 samt lördag 11.12. Ändringar är möjliga.  

OM MEDLEMSKAP OCH DELTAGNDE I FAMILJESCOUTINGEN

Alla intresserade bör anmäla sitt intresse och/eller sitt deltagande på förhand. Det kan ni göra genom att kontakta kårens sekreterare och familjescoutledare Linda.
Alla enskilda personer som deltar skall bli medlemmar i kåren. Detta sker genom att fylla i en medlemsansökan. Årsavgiften 2021 för en vuxen är 80 euro. Barn i åldern 0-3 år deltar avgiftsfritt. Barn i åldern 4-7 deltar gratis under året 2021. En avgift tillsätts högts sannolikt från och med början av 2022.
Skild anmälan för deltagande per träff skall göras. Mera information om hur man kan anmäla sig kommer strax!

Mera information om familjescoutingens program och idé kan läsas på scout.fi

Vid allmänna frågor kring familjescoutgruppen får ni gärna kontakta kårens sekreterare och familjescoutledare Linda Mitts på linda.mitts@vikingaflickorna.fi