UPPFLYTTNINGSSEGLATS FÖR ÄLDRE ÄVENTYRSSCOUTER 2-3.9

Nu har anmälan öppnat för de äldre äventyrsscouternas uppflyttningsseglats.

Seglatsen ordnas för de äldre äventyrsscouterna dvs de som hösten 2017 börjar i spejarscouterna. Under veckoslutet seglar vi till en gästhamn där vi övernattar. Vi njuter av sensommaren och firar att de äldre äventyrsscouterna flyttas upp till spejarscouterna.

Deltagaravgiften för uppflyttningsseglatsen är 30 €.

Mera information om exakt tidtabell, utrustningslista med mera kommer att skickas ut i början av augusti åt de anmälda.

Länken till anmäla hittar ni nedan

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=16217

Vid frågor kontakta skeppare Mikaela Björkqvist på 0432007955 eller fornamn.efternamn@vikingaflickorna.fi