KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE 07.02.2018 kl 18.30

Samtliga medlemmar i Sjöscoutkåren Vikingaflickorna r.f sammankallas till extra medlemsmöte Onsdagen den 7 februari 2018 kl. 18.30 på kårlokalen på Kajanusgatan 5.
Hjärtligt välkommen!

Med anledning av det pågående projektet med att förnya kårbåten Corails motor kallas samtliga medlemmar i Vikingaflickorna till ett extra medlemsmöte.  På mötet presenteras motorprojektets budget och alla inkomna offerter och målet är att godkänna en projektbudget och offert så att arbetet kan beställas innan mars då vi håller vårt stadgeenliga årsmöte. På detta sätt förbättrar vi möjligheterna för att få  motorprojektet klart innan sommarsäsongens start.

Här under hittar du föredragningslista för mötet och bilagor med budget, jämförelse av offerter och fullständig offert för den leverantör som projektgruppen föreslår.

 

Föredragningslista_extra_medlemsmote_07-02-2018

Biliaga1_Budget_motorprojekt2018

Biliaga2_Båtprojekt_offert_jämförelse_2018-01-20

Bilaga3_OFFERT_BÅTMOTOR_SOLE_17-1-2018