Glad början på hösten!

Höstterminen har inletts med kvällsseglatser med kårens båt s/y Corail!

Så småningom flyttar verksamheten inomhus och båten börjar förberedas för vinterförvar.

På kommande:
10-11 oktober: Hösthajk tillsammans med Vikingarna
Vi drar iväg på hajk till Noux tillsammans. För åldersgrupperna äventyrsscouter och uppåt. Mera information kommer snart, boka datumet redan nu!