Förläggning och ny vargungegrupp

Veckoslutets Kalevala förläggning har förlängd anmälningstid! Vårförläggning för hela kåren, kom med det blir garanterat roligt.

ANMÄL DIG NU via denna länk. DL förlängd till 25.2 kl 21:00.

På tisdag 24.2, var det första gången möte för den nya vargungegruppen på Drumsö. Mötet gick bra och det finns plats för många flera flickor i gruppen! Tisdagar 17:30-18:30 på Norrsvängen 18 i Sjöscoutkåren Seaboys kårlokal.

Har du frågor om Drumsögruppen kontakta info@vikingaflickorna.fi eller Annette Granberg 040 7269242